2012. szeptember 27.

Tegeződjünk - magázódjunk?

A minap találkoztam régi barátnőmmel, aki többek közt egy cégnek végez kiválasztási feladatokat. Kicsit bosszankodva mesélte, hogy a cég számára kiválasztott egy munkatársat aki körülbelül 20 évvel fiatalabb nála. Ez még nem olyan nagy probléma gondolhatnánk, bár zárójelben megjegyezném, hogy mindannyiunkat megvisel mikor szembe találkozik azzal, hogy bizony a nála 10-20 évvel fiatalabbak már felnőttek és a munkaerőpiac lelkes táborát gyarapítják. A kisebb problémát az jelentette, hogy mikor barátnőm az említett fiatal munkaerőt bemutatta a cégnél, a bemutatás előtt elmondta, hogy a cég belső kommunikációs szabályzata alapján a cég munkatársai egymás között a tegező formát használják. Azaz mindenki tegeződik mindenkivel, nemre, korra, beosztásra való tekintet nélkül. Ez nagyon sok cégnél bevett és elfogadott gyakorlat, hiszen aki a belső kommunikációban jártas az tudja, hogy egy cég életében rengeteg olyan alkalom van, amikor a munkatársakat informálni szükséges, amikor több kollégával együtt tartunk megbeszélést és nehézkessé válna az a forma, ha paralel kellene tegeznünk és magáznunk a résztvevőket.

Az új munkaerő elkezdte integrálódását a cégbe, majd néhány nap elteltével kérdéssel fordult barátnőmhöz. Maga a kérdés nem lényeges, csupán a kérdezés módja, ami körülbelül így hangzott el: "Mit tetszik gondolni, ha megkérem, hogy a fizetésemet egy másik bankszámlára utalják, mint amit a belépéskor megadtam az gond lesz?" Habár a kérdező alapvetően udvarias szeretett volna lenni, mégis hibát, sértés követett el. Egyrészt nem vette figyelembe, azt a belső szabályt, hogy a cégen belül a munkatársak tegezik egymást, másrészt a mindennapi életre vonatkozó protokoll ismeretek hiányáról is tanúbizonyságot tett azaz, hogy felajánlott tegezést nem lehet visszautasítani.

Új belépők figyelem: teljesen normális, hogy az első egy-két hétben temérdek információ özönlik a fejünkre és nem tudunk mindent megjegyezni. De nem szégyen kérdezni, mint ahogy meg lehetett volna kérdezni a fenti esetben is azt, hogy : "Ugye jól emlékszem, hogy a cégen belül a tegeződés az irányadó?"

A tegeződésre -magázódásra vonatkozó fontosabb szabályok

A tegeződés a protokoll hármas szabálya szerint ajánlható fel: nő a férfinak, idősebb a fiatalabbnak, magasabb rangú az alacsonyabb rangúnak. Kivétel lehet a lényegesen idősebb, vagy magasabb rangú által történő tegezés. Ezekben az esetekben illik a tegeződést elfogadni. Amennyiben a tegeződést felajánlják, ezt megtiszteltetésként illik megköszönni.

A tegezést visszautasítani sértés. A féloldalas tegeződés - magázódás, vagyis az a helyzet, amikor az egyik fél tegez, a másik pedig magázva reagál erre, mindig megalázó, mindkét fél számára zavaró.

Amire érdemes odafigyelnünk

  • ha túl nagy a beszédtársak között a korkülönbség, akkor a fiatalabb a tegező formát a megszólítással teheti tiszteletteljesebbé: ezzel pedig a feszültség fel is oldódik. (Pl.: Kovács úr tudnál nekem segíteni ebben a munkában?) 
  • az azonos neműeknél a magasabb rangú kezdeményezheti a tegeződést, (pl.: a marketing igazgató a marketing asszisztensnek)
  • még nagy rangkülönbség esetén sem illő a férfinek letegeznie egy nőt, (de ez nem azt jelenti, hogy az új pénzügyi munkatársnak, aki hölgy a második találkozás alkalmával fel kellene a férfi ügyvezető igazgatónak ajánlani a tegezést. Ki kell várni azt, hogy milyen munkaviszony alakul ki kettejük közt. Meg kell nézni azt is, hogy kit tegez az igazgató, kit nem és ha minden feltétel adott egy céges eseményen egy közvetlen beszélgetés formájában meg lehet beszélni / fel lehet ajánlani a tegezést is) 
  • idős emberektől, köztiszteletben álló emberektől elfogadható, hogy egyoldalúan tegezzenek egy fiatalt,
  • a fiatalok tegezik egymást, de amikor hivatalos minőségben feladatukat látják el, nem tegezhetik le a velük egykorú vendéget, ügyfelet.


Kiegészítés:

A protokoll hármas szabálya
  • RANG
  • KOR
  • NEM és ezek egymáshoz való viszonyán alapul.
Tehát férfi a nőt, fiatalabb az idősebbet, alacsonyabb rangú a magasabb rangút köteles tisztelni. A felsorolás nem jelent sorrendiséget, mert mindig az adott szituációban való alkalmazás adja a fontossági sorrendet. Ha elbizonytalanodunk, mindig segít a tiszteletadás. Amennyiben hivatali eseményen, programon vagyunk, ott mindig a rangé a főszerep. A sorrendiséget minden más esetben az előtérbe lépő női tiszteletadás és idősek megbecsülése adja.


Felhasznált források:

-         Dr.Sille István: Illem, etikett, protokoll