2012. július 8.

Viselkedjünk!

Igazán viselkedhetnél! Legyél jó Bence! Hányszor hallottunk életünk során már ehhez hasonló mondatokat? De elmagyarázták-e vajon nekünk, hogy mit is jelent jól viselkedni? Tudjuk-e, hogy mit jelent viselkedni vagy illedelmesnek lenni?

A viselkedés nem más mint a jó modor, magatartásunk formai megnyilvánulása. Magunkhoz, egymáshoz a környezetünkhöz való viszonyunk mind-mind a viselkedésünkön keresztül jut kifejezésre.
Gondoljunk csak arra, hogy összeveszünk a kedvesünkkel, hogyan köszönünk neki?? Abba a "Szia-ba" ahogy kimondjunk minden benne van.

De mi határozza meg hogy egyes helyzetekben hogyan viselkedünk? Nem más, mint a mindennapi életben érvényesülő illemszabályok, viselkedési szabályok összessége amire sokszor nem is gondolunk. Az illem a mindennapi gyakorlatban élő társadalmi egyezség amely útmutatást ad arra hogy egy-egy helyzetben hogyan kell viselkednünk például, hogy mielőtt belépünk egy ajtón kopogunk. Az alapokat családi környezetbe kezdjük elsajátítani, amikor megtanulunk köszönni, megtanuljuk az evőeszközök használatát, azt hogy nem vágunk egymás szavába, és ezeket tovább finomítjuk az óvodában, az iskolában, a munkahelyen és vitathatatlanul a média által is.

Miért van szükség ezekre a szabályokra, tehetjük fel magunknak a kérdést?
Az őszinte válasz az, hogy saját közérzetünk attól lesz jobb, ha a környezetünkben élő emberek velünk szemben kedvesek, figyelmesek, jó modorúak. Ha pedig mi ezt szeretnénk megkapni nekünk is hasonlóképpen kell viselkednünk

A viselkedési szabályok jellemzői, hogy
  • történelmileg alakultak ki,
  •  társadalmi (nemzetközi) méretekben érvényesülnek,
  • mindennapiak, azaz nagy gyakorisággal fordulnak elő,
  • belerögződtek az emberekbe a nevelés, a hagyomány, a megszokás, a közösségi kapcsolatok révén, így típushelyzetekben is biztosítják a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás módját,
  • igen sokszor gyakorlati megfontolásokból és követelményekből erednek, ezért többnyire logikusak, de vannak olyanok, amelyek értelme a múlt homályába vész,
  • lassan változnak, és erőszakos megváltoztatásuk gyakran eleve kudarcra van ítélve, a hagyományos formalitások tovább élnek valódi tartalmuk elvesztése után is, esetleg új tartalmat vagy értelmezést nyerve, az új szokásokat pedig nehéz tartósan bevezetni,
  • történelmileg megfigyelhető – az utóbbi évtizedekben felgyorsulva – a formalitások
  • feloldása felé mutató irányzat.

Az érintkezési szabályok mindemellett társadalmilag meghatározottak. A mértéktartás vagy a közvetlenség széles határok között változik, de a szélsőségek között a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés minden esetben tartalmi követelmény.


Felhasznált források:
http://kreativszulok.hu/viselkedes-kultura
Viselkedéskultúra jegyzet

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése